Norsk Arkeologisk Selskap

Norsk Arkeologisk Selskaps formål er å spre kunnskap om fortiden og fornminner, samt å støtte arkeologisk forskning.

 • Selskapet utgir tidsskriftet Viking, et viktig forum for presentasjon av arkeologisk forskning i Norge.
 • Selskapet støtter arkeologisk forskning i inn- og utland gjennom Arkeologisk fond.
 • Selskapet arrangerer foredrag med aktuelle tema innen arkeologi.
 • Selskapet arrangerer turer til inn- og utland, med arkeologi og historie som tema.

Arrangementer 2022:

 • 9. mars:  Foredragsaften om at den nesten 2000-årige nordiske tradisjonen med klinkbygging av båter, ble innskrevet på Unescos verdensarvliste over Europas immaterielle kulturarv 14. .12.2021.
 • 13.-15. mai:  Vårtur til Vestfold - Tønsberg  
 • 30. mai:   Generalforsamling
 • 22.-26. sept: Høsttur til Trondheim og omegn. Påmelding innen 26.6.  til nas@arkeologi.no eller 41 66 25 59.
  Tillegg i prisen  for ikke-medlemmer: 300 kr pr. pers i dobbeltrom, og 450 kr i enkeltrom.
 • Turen til Georgia er utsatt på ubestemt tid.

Bli medlem!

Følg oss på Facebook!


To nye utgaver av Viking i 2021: