Norsk Arkeologisk Selskap

Norsk Arkeologisk Selskaps formål er å spre kunnskap om fortiden og fornminner, samt å støtte arkeologisk forskning.

  • Selskapet utgir tidsskriftet Viking, et viktig forum for presentasjon av arkeologisk forskning i Norge.
  • Selskapet støtter arkeologisk forskning i inn- og utland gjennom Arkeologisk fond.
  • Selskapet arrangerer foredrag med aktuelle tema innen arkeologi.
  • Selskapet arrangerer turer til inn- og utland, med arkeologi og historie som tema.

Bli medlem!

Følg oss på Facebook!


Arrangementer 2022:

  • 9. mars:  Foredragsaften i forbindelse med at den nesten 2000-årige nordiske tradisjonen med klinkbygging av båter ble innskrevet på Unescos verdensarvliste over Europas immaterielle kulturarv den 14. desember 2021.
  • 13.-15. mai:  Vårtur til Vestfold - Tønsberg  Påmelding  innen 22. april.
  • 30. mai:  Generalforsamling
  • Tur til Trondheim og omegn i september.
  • Turen til Georgia er utsatt på ubestemt tid.


To nye utgaver av Viking i 2021: