Norsk Arkeologisk Selskap

Jernaldergården Ullandhaug 2021 Foto: Siri Undall

Norsk Arkeologisk Selskaps formål er å spre kunnskap om fortiden og fornminner, samt å støtte arkeologisk forskning.

  • Selskapet utgir tidsskriftet Viking, et viktig forum for presentasjon av arkeologisk forskning i Norge.
  • Selskapet støtter arkeologisk forskning i inn- og utland gjennom Arkeologisk fond.
  • Selskapet arrangerer foredrag med aktuelle tema innen arkeologi.
  • Selskapet arrangerer turer til inn- og utland, med arkeologi og historie som tema.


Arrangementer 2023: 

  • 28.2.  kl 18.00: NAS foredragsaften - byggingen av nytt Gokstadskip i Tønsberg  -  Jan Vogt Knutsen
  • 27. april: Generalforsamling 
  • 21.-25. mai:  Vårtur til Irland


Bli medlem!


Følg oss på Facebook!


Nyeste utgave av Viking 2022: