Norsk Arkeologisk Selskap

Norsk Arkeologisk Selskaps formål er å spre kunnskap om fortiden og fornminner, samt å støtte arkeologisk forskning.

  • Selskapet utgir tidsskriftet Viking, et viktig forum for presentasjon av arkeologisk forskning i Norge.
  • Selskapet støtter arkeologisk forskning i inn- og utland gjennom Arkeologisk fond.
  • Selskapet arrangerer foredrag med aktuelle tema innen arkeologi.
  • Selskapet arrangerer turer til inn- og utland, med arkeologi og historie som tema.

Arrangementer 2023: 

  • 21.-25. mai:  Vårtur til Irland


Arrangementer 2022:

Bli medlem!

Følg oss på Facebook!


To nye utgaver av Viking i 2021: