Medlemskap

Norsk Arkeologisk Selskap åpen for alle som er interessert i arkeologi, uansett bakgrunn 

Ønsker du å bli medlem av Norsk Arkeologisk Selskap? Send en e-post til vår sekretær nas alfakrøll arkeologi.no  

Informasjon om de forskjellige medlemskapstypene, fordelene og priser finner du her.Hva skjer

Tirsdag 31. mars Generalforsamling kl .18 i Professorboligen. Program kommer.
Torsdag 14. mai foredragsaften i Tønsberg.
Mer informasjon kommer etter hvert.

Artikler til Viking 2020:

Kjære kollegaer og andre interesserte, 

Viking 2019 er nyleg publisert og tilgjengeleg her:

https://journals.uio.no/viking/index 

Men me har allereie byrja å tenkje på neste nummer og vil med dette oppmoda alle som sit på ein god idé om å gå i gang med å skrive. 

Viking blir publisert ein gong i året av Norsk Arkeologisk Selskap og tidsskriftet er klassifisert som ein vitskapeleg publiseringskanal på nivå 1 i CRIStin. Det inneber ein uavhengig redaksjon, brei distribusjon og fagfellevurdering av publiserte artiklar. Viking formidlar forsking av høg kvalitet, men skriven på ein måte som gjer at det kan bli lest og forstått av eit ålment publikum med interesse for arkeologi.

Meir informasjon om korleis du sender inn bidrag finn du her:

http://www.arkeologi.no/viking/ønsker-du 

Frist for innlevering er 15. februar 2020, og joleferien passar jo perfekt til artikkelskriving. 

Beste helsing,

Norsk Arkeologisk Selskap og redaksjonen i Viking


Vi har fått et nytt bidrag fra professor Reidar Bertelsen til fra-arkivet spalten vår. Les mer om dette her.


Viking 2019


                           I disse dager sendes Norsk Arkeologisk Selskaps årbok Viking ut til våre medlemmer. Redaksjonen har gjort en flott jobb, og vi er alle stolte over resultatet

I forbindelse med dette har forskning.no publisert en artikkel basert på artikkelen:
Irilen på Øverby i Vingulmark
som Frode Iversen, Karoline Kjesrud, Harald Bjorvand, Justin JL Kimball og Sigrid Mannsåker Gundersen har skrevet. Dette er forskningsformidling av beste sort!

https://forskersonen.no/arkeologi-historie-meninger/nytt-runefunn-fra-400-tallet-gir-ny-kunnskap-om-...

Forskerne ved Kulturhistorisk museum har også laget to digitale 3D-modeller, den ene er basert på et høyoppløst skann, den andre på fotodokumentasjon, såkalt fotogrammetri.
For dem som vil laste ned dataene: følg lenken og trykk på den store grønne pilen for å få tilgang til den skannede modellen.

https://humgis.uiocloud.no/3d/

Det dreier seg om en 8 gigabyte stor sdl-fil. Med en god datamaskin kan man arbeide videre med dette f.eks. i gratisprogrammene MeshLab og GOM. Lykke til med å knekke runegåten.

Her er link til Viking for de som ønsker å lese hele artikkelen:
https://journals.uio.no/viking/article/view/7116      

verby i det historiske landskapet cjpg

Kartet viser Øverbys beliggenhet i det historiske landskapet


Lørdag 23. november. Stiftelsesmiddagen , kvelden starter med 2 spennende foredrag, og avsluttes med middag og mingling. Invitasjon blir sendt ut i løpet av oktober. Foredragsholdere er 

Marja-Liisa P. Grue (Norsk Maritimt Museum) og Håvard Hegdal (NIKU): 

Utgravingen i Bispevika Syd

Dr. Marianne Hem Eriksen, førsteamanuensis ved arkeologisk seksjon, KhM UiO :

 Døde barn i hus og myrer: "menneske-ting" i jernalder-vikingtid

Bispevika 23jpg

                         Bispevika 23. Båt nummer 8 renses fram. Foto Lin. C Hobberstad for Norsk Maritimt Museum.


hodeskaller barn sm mhepng
Hodeskaller av spedbarn nedlagt ved Hå, Rogaland i romertid, utstilt ved Arkeologisk Museum, Stavanger

Selkapets årlige vårtur går i 2020 til eventyrlige Georgia. Vi reiser avgårde tirsdag 21. april og er tilbake igjen tirsdag 28. april. Du kan lese mer om turen her.

Arrangementene er forbeholdt medlemmer i NAS. Dersom du har lyst til å bli medlem, er Norsk Arkeologisk Selskap åpen for alle som er interessert i arkeologi, uansett bakgrunn. Les mer om priser og fordeler med å være medlem i NAS her