Medlemskap

Norsk Arkeologisk Selskap åpen for alle som er interessert i arkeologi, uansett bakgrunn 

Ønsker du å bli medlem av Norsk Arkeologisk Selskap? Send en e-post til vår sekretær nas alfakrøll arkeologi.no  

Informasjon om de forskjellige medlemskapstypene, fordelene og priser finner du her.Vårprogrammet 2020

Tirsdag 25. februar kl. 18.30. Foredragskveld i Professorboligen sammen med Europa Nostra.
Espen Finstad, arkeolog Innlandet fylkeskommune. Brearkeologi og klimaendringer - Spor fra fortiden smelter frem
Se her for mer informasjon foredraget, påmelding og betaling 
her

Tirsdag 31. mars Generalforsamling
kl .18 i Professorboligen. Program kommer.
21.-28. april  Selskapets vårtur går i år til eventyrlige Georgia. Du finner mer informasjon om det spennende programmet her. Vi har noen få plasser igjen på turen.
Torsdag 14. mai foredragsaften i Tønsberg.
Arkeolog Gaute Reitan holder foredrag om steinalder i Vestfold.  Mer informasjon kommer etter hvert.
Frist for innlevering av artikkel til Viking er 15. februar 2020

http://www.arkeologi.no/viking/ønsker-du    

29. februar er søknadsfrist for å søke om forskningsmidler fra Arkeologisk fond, les mer om dette her


Vi har fått et nytt bidrag fra professor Reidar Bertelsen til fra-arkivet spalten vår. Les mer om dette her.


Fjorårets utgave av Viking ble sendt ut til Norsk Arkeologisk Selskaps medlemmer i november 2019. Redaksjonen har gjort en flott jobb, og vi er alle stolte over resultatet

I forbindelse med dette har forskning.no publisert en artikkel basert på artikkelen:
Irilen på Øverby i Vingulmark
som Frode Iversen, Karoline Kjesrud, Harald Bjorvand, Justin JL Kimball og Sigrid Mannsåker Gundersen har skrevet. Dette er forskningsformidling av beste sort!
https://forskersonen.no/arkeologi-historie-meninger/nytt-runefunn-fra-400-tallet-gir-ny-kunnskap-om-...
Forskerne ved Kulturhistorisk museum har også laget to digitale 3D-modeller, den ene er basert på et høyoppløst skann, den andre på fotodokumentasjon, såkalt fotogrammetri.
For dem som vil laste ned dataene: følg lenken og trykk på den store grønne pilen for å få tilgang til den skannede modellen.
https://humgis.uiocloud.no/3d/
Det dreier seg om en 8 gigabyte stor sdl-fil. Med en god datamaskin kan man arbeide videre med dette f.eks. i gratisprogrammene MeshLab og GOM. Lykke til med å knekke runegåten.
Her er link til Viking for de som ønsker å lese hele artikkelen:
https://journals.uio.no/viking/article/view/7116      

verby i det historiske landskapet cjpg

Kartet viser Øverbys beliggenhet i det historiske landskapet

Arrangementene er forbeholdt medlemmer i NAS. Dersom du har lyst til å bli medlem, er Norsk Arkeologisk Selskap åpen for alle som er interessert i arkeologi, uansett bakgrunn. Les mer om priser og fordeler med å være medlem i NAS her