NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP
Runesten fra Tune i Østfold, fra ca. 500 e.kr


Vikingskipshuset
Huk Aveny 35
0287 Oslo

Kontortid:
tirsdag og torsdag,
10.00-15.00

Telefon:
22 43 87 92

Faks:
22 13 52 86

E-post: nas@arkeologi.no


Norsk Arkeologisk Selskap er åpent for alle som er interessert i arkeologi og vår eldste historie


Vi har som formål å:

  1. Spre kunnskap om vår fortid og de minner den har etterlatt seg.
  2. Støtte den arkeologiske forskningen.
Norsk Arkeologisk Selskap ble stiftet i 1936 med dette som formål. Selskapet har ca 800 medlemmer.


Preses: Ole Rikard Høisæther
Generalsekretær: Frode Iversen
Sekretær: Elisabeth Jerkø
  nas@arkeologi.no

Redaksjonen for selskapets årbok Viking:
      Herdis Hølleland, hovedredaktør
      Christian Rødsrud
      Kjetil Loftsgarden
      Astrid Nyland
      Irmelin Axelsen, redaksjonssekretær

Kontakt med årbokredaksjonen ang. innsending av bidrag via adressen
viking-tidsskrift@arkeologi.no
Alle andre henvendelser, eksempelvis adresseendringer og kjøp av årboken, til adressen nas@arkeologi.no

Forfatterveileding  finner du her.