INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2017 OG MEDLEMSMØTE I NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP

Onsdag 5. april 2017 kl. 18.00 i «Professorboligen», Karl Johans gate 47, 0162 Oslo

 «Professorboligen» ligger i hagen til Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, på hjørnet av Frederiks gate og Kristian IVs gate. Det er inngang til hagen fra Kristian IVs gate og fra Karl Johans gate, til venstre for Domus Media (Aulabygningen) 


Program Generalforsamling 2017:

1. Styrets årsberetning 

2. Regnskap 

3. Valg 

4. Fastsettelse av kontingent 

Etter generalforsamlingen blir det tre foredrag: 

Påtroppende preses, arkeolog Lyder Marstrander, vil introdusere seg selv og presentere sine tanker og visjoner for selskapet. 

Professor Svein Gullbekk, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo: «Penger og kommunikasjon: Religiøs praksis, metallsøkeri og middelalderske veier» 

Med utgangspunkt i myntfunn og arkeologiske kontekster vil Gullbekk diskutere religiøs praksis som drivkraft for myntsirkulasjon. Han vil se dette i lys av veisystemer i Norge i middelalderen. Foredraget er basert på forskning fremkommet i prosjektet: «Religion and Money: Economy of Salvation in the Middle Ages» finansiert av NFR (FRIPRO) 2013-2016. 

Dr. Lisbeth Skogstrand, Riksantikvaren: «Vae victis! Ve de beseirede!» 

I løpet av det siste århundret før Kristus ekspanderte Romerriket raskt vest- og nordover i Europa. I år 9 e.kr ble det brått stopp ved Rhinen, og de neste 400 årene var Europa delt i to av en befestet grense mellom romerne og de såkalte barbarene. Over denne grensa var det livlig handel, heftig diplomati og væpna konfrontasjoner. Samhandlingen mellom romerne ble en katalysator for omfattende samfunnsendringer blant germanerne, også langt bortenfor Limes. 

Etter foredragene blir det servert vin og ost. Vi ber om at de som ønsker bevertning, innbetaler kr. 200,- til vår konto 7001.06.00365. Vi ber om at alle melder seg på, slik at vi får oversikt over antall deltagere. Påmelding til vår sekretær Cathrine Brattekværne på epost nas@arkeologi.no, eller på telefon 930 51 408. Påmelding og innbetalingsfrist er 30. mars.

.bawaria_2015_16jpg

Vårturen 2017 går til Bayern i Tyskland fra 18. - 22. mai. Les mer om turen her


 

Medlemskap?

Ønsker du å abonnere på Viking og bli medlem av Norsk Arkeologisk Selskap? Send oss en e-post.

Informasjon om de forskjellige medlemskapstypene finner du her.