Fra og med høsten 2016 er Viking et tidsskrift med «gull åpen tilgang». Det betyr at alle artikler frigis og tilgjengelig for alle så snart de er publisert. Vikings  tidsskriftside finnes på Universitet i Oslos plattform «Fritt». Alle artikler som blir lagt ut på denne siden blir knyttet til en Digital Object Identifier (DOI). DOI-nummeret fungerer som artikkelens digitale fingeravtrykk og gjør at metadata blir tilgjengelig via f.eks. CrossRef, Google Scholar og søkbare biblioteksbaser som Oria. Det vil føre til at forfattere, artikler og tidsskriftet blir synligere og at kunnskapen som publiseres blir tilgjengelig for allmennheten – helt i Vikings ånd.


Alle tidligere utgaver av Viking er blitt digitalisert og tilgjengeliggjort og kan lastes ned via DUO vitenarkiv.


Digital ISSN 2535-2660

Trykt ISSN 0332-608x