Viking, med undertittelen Norsk arkeologisk årbok, blir publisert én gang i året av Norsk Arkeologisk Selskap. Tidsskriftet har blitt utgitt siden 1936, og har vært et viktig forum for presentasjon av arkeologisk forskning i Norge.


Det var to mål som ble trukket frem som spesielt viktige for Viking i tidsskriftets aller første utgave:


  • Å fremme norsk arkeologisk forskning ved å gi plass for avhandlinger og artikler, som enten brakte helt nytt stoff frem i dagen eller samlet nye synspunkter og ny bearbeidelse av kjent stoff.
  • Å nå en så stor gruppe med mennesker som mulig i Norge, som etterspurte kunnskap om landets oldtidshistorie.


«Vi søker ikke popularisering i den gamle forstand, hvor det blev skilt mellem videnskap og folkelesning. Tidsskriftet skulde gjøre sitt til å få arkeologene til å kunne skrive og folk til å kunne lese

A.W. Brøgger, Viking 1937

 

I dag

Vår ambisjon er fortsatt den samme. Vi ønsker å formidle forskning av høy kvalitet, skrevet på en måte som kan leses av et allment publikum med interesse for arkeologi. Viking distribueres til Norsk Arkeologisk Selskaps medlemmer og fagbiblioteker i mange land.

Tidsskriftet er klassifisert som en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 i CRIStin. Det innebærer en uavhengig redaksjon, bred distribusjon og fagfellevurdering av publiserte artikler. Viking drives av fire redaktører på frivillig basis og en redaksjonssekretær lønnet på timebasis.

 

Redaksjonsmedlemmer

Irene Baug (hovedredaktør)
Marianne Moen
Håkon Reiersen
Anja Mansrud
Karin Kaldhussæter Lindboe (redaksjonssekretær)