Retningslinjer

Vikings årlige innleveringsfrist er 15. februar. Alle artikler og spørsmål vedrørende prosessen sendes til Vikings redaksjonssekretær via e-post. Figurer sendes også via e-post eller digitale fildelingsprogrammer, som f.eks. Dropbox.


For at innsendte bidrag skal bli vurdert må Vikings forfatteravtale først signeres.

Artikler som tar for seg norsk arkeologisk virksomhet i inn- og utland, og andre fag som er relevante for arkeologisk teori og metode er av interesse. Vi tar imot artikler på norsk, svensk eller dansk, og vi forventer at teksten skal være mest mulig feilfri. Artikler som overstiger 84 000 tegn – inkludert mellomrom, illustrasjoner, tabeller, sammendrag og litteraturliste – vil bli refusert. Benytt skriftstørrelse 12, skrifttype Times New Roman og linjeavstand 1,5.


Viking aksepterer ikke plagiat, dette inkluderer også selvplagiering. Artikler som allerede har blitt publisert andre steder vil bli refusert. Materialet må bearbeides og frembringe nye resultater for å være aktuelt for publisering – å oversette tidligere publisert arbeid fra f.eks. engelsk til norsk er ikke nok.

 

Detaljerte formelle retningslinjer kan lastes ned her:forfatterveiledning

Søk i dokumentet for å finne akkurat den informasjonen du trenger, men vi forutsetter at alle som sender inn bidrag leser igjennom «Informasjon til forfatterne» og «Artikkelen».

 

EndNote-bruker?

Vi har laget en EndNote-mal tilpasset tidsskriftets stil. Dette er et pågående arbeid, og vi setter pris på alle tilbakemeldinger om eventuelle feil og mangler.


For å benytte malen må du åpne den i EndNote og deretter lagre den lokalt. Før du sender inn din artikkel er det viktig at du konverterer den til ren tekst.