Ønsker du å bli medlem i NAS? 

Selskapet er åpent for alle som er interessert i arkeologi, uansett bakgrunn! 


Ta kontakt med sekretær Thomas Kjær på epost nas@arkeologi.no  eller tlf  913 68 940

For å bli registrert som medlem trenger vi din postadresse og din epostadresse (dersom du har en).


Dette får du som medlem i Norsk Arkeologisk Selskap:

  • Mottar årlig tidsskriftet Viking (sendes ut i november hvert år)
  • Gratis inngang på Vikingskiphuset på Bygdøy
  • Tilbud om foredrag av dyktige fagfolk
  • Tilbud om turer til inn- og utland

  

Kontingent for 2022:

  • Enkeltmedlem: kr 450,-
  • Familiemedlemskap: kr 600,-
  • Student: kr 250,-
  • Livsvarig medlemskap: kr 9.000,- (20x kontingenten for enkeltmedlemmer).