Om Norsk Arkeologisk Selskap

I dag

Norsk Arkeologisk Selskaps formål er i hovedsak fortsatt den samme: Å spre kunnskap om fortiden og fornminner, samt å støtte arkeologisk forskning. I 2021 har organisasjonen ca. 420 medlemmer, og tidsskriftet Viking blir fortsatt utgitt årlig. Selskapet støtter arkeologisk forskning i inn- og utland gjennom Arkeologisk fond.

Styret består av:

Lyder Marstrander (preses)

Frode Iversen (generalsekretær) 

Sonja Vibecke Robøle

Leif Dan Birkemoe

Per Kristian Skulberg

Ronny Henriksen

Ellen Drage Støeng

Hanne Ekstrøm Jordahl

Siri Undall

Amanda Pedersen (studentrepresentant)

Cathrine Brattekværne (sekretær)

 

Program 2022

3.-9. mai: Vårtur til Georgia


Følg oss på Facebook https://www.facebook.com/Norsk-Arkeologisk-Selskap-188529297857481