Om Norsk Arkeologisk Selskap

I dag

Norsk Arkeologisk Selskaps formål er i hovedsak fortsatt den samme: Å spre kunnskap om fortiden og fornminner, samt å støtte arkeologisk forskning. I 2021 har organisasjonen ca. 420 medlemmer, og tidsskriftet Viking blir fortsatt utgitt årlig. Selskapet støtter arkeologisk forskning i inn- og utland gjennom Arkeologisk fond.

Styret består av:

Lyder Marstrander (preses)

Frode Iversen (generalsekretær) 

Sonja Vibecke Robøle

Leif Dan Birkemoe

Per Kristian Skulberg

Ronny Henriksen

Ellen Drage Støeng

Hanne Ekstrøm Jordahl

Siri Undall

Amanda Pedersen (studentrepresentant)

Cathrine Brattekværne (sekretær)

 

Program 2021

Fredag 19. november Stiftelsesmiddag kl. 18:00 ved Det Norske Videnskaps-Akademiet i Oslo.

Kvelden starter med et foredrag fra vår tidligere generalsekretær, professor emeritus i arkeologi, Egil Mikkelsen med tittelen: Plyndring eller misjonering. Nye teorier om kristningen av Norge i vikingtid

Middagen består av en lekker 2-retters meny og vi har ordnet med både god vin og mineralvann for hele kvelden. Etter middagen ønsker vi velkommen til en hyggelig mingling og gode samtaler.


Følg oss på Facebook https://www.facebook.com/Norsk-Arkeologisk-Selskap-188529297857481