Om Norsk Arkeologisk Selskap

I dag

Norsk Arkeologisk Selskaps formål er i hovedsak fortsatt den samme: Å spre kunnskap om fortiden og fornminner, samt å støtte arkeologisk forskning. Per 2014 hadde organisasjonen ca. 450 medlemmer, og tidsskriftet Viking blir fortsatt utgitt årlig. Selskapet støtter arkeologisk forskning i inn- og utland gjennom Arkeologisk fond.

Styret består av:

Lyder Marstrander (preses)

Sonja Vibecke Robøle

Siri Undall

Leif Dan Birkemoe

Per Kristian Skulberg

Ronny Henriksen

Ellen Drage Støeng

Hanne Ekstrøm Jordahl

Frode Iversen (generalsekretær)

Cathrine Brattekværne (sekretær)


 
 

Program 2020Tirsdag 25. februar kl. 18.30.

Foredragskveld i Professorboligen sammen med Europa Nostra.

Espen Finstad, arkeolog Innlandet fylkeskommune. Brearkeologi og klimaendringer - Spor fra fortiden smelter frem
Se her for mer informasjon foredraget, påmelding og betaling her


Lørdag 29. februar er søknadsfristen for å søke om forskningsmidler fra Arkeologisk fond, mer informasjon finner du her.

Tirsdag 31. mars Generalforsamling kl .18 i Professorboligen.

Program kommer. *Avlyst*


21.-28. april Selskapets vårtur går i år til eventyrlige Georgia.

Du finner mer informasjon om det spennende programmet her. Det er ikke flere plasser igjen. *Avlyst*


Torsdag 14. mai foredragsaften i Tønsberg.

Arkeolog Gaute Reitan holder foredrag om steinalder i Vestfold.  Mer informasjon kommer etter hvert. *Avlyst*

Arkiv spalten: Det nyeste bidrag er fra professor Reidar Bertelsen, den finner du her.

 

Torsdag 12 november kl 19:00- 20:00 foredrag om "Steinalder i Vestfold" på Slottsfjellsmuseet i Tønsberg.

*Avlyst*

Foredragsholder er arkeolog og prosjektleder Gaute Reitan fra Kulturhistorisk museum i Oslo.
"Gjennom omfattende arkeologiske undersøkelser de siste 15-20 årene har vår kunnskap om steinalderen vokst enormt. Helt sentralt i denne kunnskapsveksten står undersøkelser og funn gjort i Vestfold. Vi får høre om strandliv, innvandringer, jakt og fiske, om hvorfor 'steinalder' egentlig er en misvisende betegnelse, og hvorfor det internasjonale fagmiljøet nå har rettet oppmerksomheten mot Vestfold. Og hvis du trodde steinalderen ikke angikk deg fordi det var så lenge siden: Tro om igjen!"
Billettpris kr 100,-, halv pris for medlemmer av Norsk Arkeologisk Selskap og Vestfold historielag
Arrangementet er et samarbeid mellom Norsk Arkeologisk Selskap, @Slottsfjellsmuseet og Vestfold historielagFredag 20. november Stiftelsesmiddag kl. 18:00 ved Det Norske Videnskaps-Akademiet i Oslo.

*Avlyst*
Det vil bli holdt to spennende foredrag før middagen, mer informasjon om foredragene kommer snart.
Middagen består av et lekkert 2-retters meny og vi har ordnet med både god vin og mineralvann for hele kvelden. Etter middagen ønsker vi velkommen til en hyggelig mingling og gode samtaler.


*Grunnet COVID19 situasjonen, har vi dessverre måtte avlyse flere arrangementer i år.
Vi beklager dette og takker så mye for deres forståelse.