Kontakt Norsk Arkeologisk Selskap


Postadresse:

Norsk Arkeologisk Selskap

Kulturhistorisk museum
Frederiks gate 3
0130 Oslo


Telefon: (+47) 913 68 940

epost: nas@arkeologi.no


Kontakt Viking

Dersom du har spørsmål om hvordan du går frem for å sende inn bidrag til Viking, eller hva som skjer etter at du har levert inn artikkelen, kan du sende redaksjonen en e-post: 

viking-tidsskrift@arkeologi.no