Trondheimstur 22.09. - 26.09. 22.

Det har lenge vært ytret ønske om en Trondheims-tur for bl.a. å se og høre om de mange utgravningene for å finne rester etter byens eldste kirke. Dette og mye annet vil vi få innblikk i på turen vår. Trøndelag er jo en skattkiste av arkeologi og historie fra langt tilbake i tid, med spor fra steinalder, jernalder, vikingtid og middelalder. Vi skal bl.a. få høre om ladejarlene og se stedet der disse mektige vikinghøvdingene hersket, høre om de første klostrene reist i Norge og se ruinene etter dem, besøke festningene og storgårdene som omkranser byen, og høre om livet der, som bl.a. Sigrid Undset skrev om i bøkene om Kristin Lavransdatter. Og vi har vært så heldige å få Øystein Ekroll til å guide oss alle de fem dagene, som på turen til Helgelandskysten. Også Frode Iversen er med oss, så sant helsa hans holder, så gled dere til hyggelige, lærerike dager med vårt fantastiske guide-par. På toppen av det hele bevilger vi oss en «herremiddag» i Herresalen i Erkebispegården og avskjedsmiddag på Britannia!

Dag 1, torsdag 22. september: Avreisedag og besøk på Kristiansten, Sverresborg, Lade gård og kirke, og Ringve musikkmuseum.
08:55 – 09:50: Fly med Norwegian til Værnes.
10:30 – 11:00: Buss Værnes – Kristiansten festning.
11:00 – 11:45: Vi ser Kristiansten festning, anlagt 1682 – 1684 etter ordre fra kong Christian V som et ledd i gjenoppbyggingen etter bybrannen 18. april 1682. Utformingen av byen og festningsanleggene ble utført av Johan Caspar de Cicignon og generalkvartermester Anthony Coucheron.
11:45 – 12:00: Kjøring til Sverresborg, Trøndelag folkemuseum.
12:00 – 13:30: Lunsj i Borgstua på museet (rømmegrøt og spekemat).
13:30 – 15:00: Vi ser Sverresborg, med ruiner etter Norges eldste middelalderborg. Rundt ruinene ligger et av Norges største friluftsmuseer, med bl.a. hus og interiører fra Trøndelags bygder og fra Trondheims gamleby. Selve perlen, Haltdalen stavkirke, skal vi selvfølgelig også besøke.
15:00 – 15:15: Kjøring til Ringve.
15:15 – 17:00: Vi ser Ringve musikkmuseum, Norges nasjonale musikk- og musikkinstrumentmuseum, som befinner seg på en av de gamle lystgårdene på Lade, like utenfor Trondheim sentrum.
17:00 – 17:05: Kjøring til Lade gård og Lade kirke.
17:05 – 18:00: Hvis tillatelse titter vi inn på Lade storgård. Den var i vikingtiden sete for ladejarlene, og var et betydelig maktsentrum i Norge. Vi får høre historien om gården og de mektige ladejarlene. Dagens bygninger er for det meste oppført i 1810 – 11, da gården var eid av den trondhjemske grossererfamilien Meincke. Bygningene er oppført i empirestil og er sammen med den restaurerte hagen det mest komplette empireanlegget i Norge. Lade kirke (sent 1100) er en langkirke i stein viet til det hellige kors. Tidligere har det vært minst én steinkirke og en stavkirke på stedet. Kirken antas å være reist nær den gamle hovplassen på Lade.
18:00 – 18:15: Kjøring til Quality Hotel Augustin.
18:15: Innsjekking på hotellet.
20:00: Middag på hotellet.

Dag 2, fredag 23. september: Byvandring med bl.a. besøk på utgravningsstedene for de tre kirkeruinene. Vi går sammen til Vår Frue kirke og ser den. Ved Folkebiblioteket deler vi oss i to grupper, hvor den ene begynner ved Folkebiblioteket, den andre ved Sparebanken eller «Klemenskirken», og omvendt. Så Erkebispegården, Nidarosdomen og Vitenskapsmuseet.
09:00 – 10:45: Byvandring og omvisning i Trondheim. Vi ser Vår Frue kirke, de tre kirkeruinene: den under Folkebiblioteket, «Klemenskirken» og den under Sparebanken.
10:45 – 11:00: Vi går til Erkebispegården.
11:00 – 12:00: Vi besøker Erkebispegården og ser riksregaliene, skulpturene og myntverkstedet.
12:00 – 13:30: Vi deler oss i to grupper og lunsjer på Café To Tårn og Café Ni Muser ved Domen.
13:30 – 13:35: Vi går til Nidarosdomen.
13:45 – 14:45: Vi ser Nidarosdomen.
14:45 – 14:55: Gange til Suhmhuset (10 min. rolig gange, iflg. Øystein Ekroll).
15:00 – 16:00: Vi ser middelalderutstillingen i Suhmhuset og deler av den store sølvskatten gravd ned ca. 1035 på «Posthustomta» og funnet i 1950. Enkelte vikingtidsgjenstander er også utstilt samt Kulisteinen (Norges «kristningsstein»), som er del av Norges dokumentarv. 16:00 – 16:15: Vi går tilbake til hotellet eller rusler litt i byen på egen hånd.
19:15: Vi går sammen til Erkebispegården for å nyte en «herremiddag» der (10 min. rolig gange).
19:30: Middag i Erkebispegårdens Herresal og besøk i bl.a. Regalierommet, spesielt åpnet for oss. 

Dag 3, lørdag 24. september: Dagstur til Fosen, hvor vi bl.a. ser Museet Kystens Arv, Reinsklosteret og Austråttborgen.
08:30 – 08:50: Kjøring hotellet – Flakk ferjekai. 09:00 – 09:25: Ferge Flakk – Rørvik, Stadsbygd.
09:30 – 09:45: Kjøring til Museet Kystens Arv i Stadsbygd, Rissa.
09:45 – 11:30: Vi ser Museet Kystens Arv, åpnet i 1989 med formål om å bevare og formidle Trøndelags kystkultur. Har bl.a. en av landets største samlinger av tradisjonsbåter, eget trebåtbyggeri, utstilling om lofotfisket, med lofotbåten «Den siste viking» som midtpunkt, videre smie, flere naust og husmannsplasser. Vi ser også prestegården og rosehagen like ved.
11:30 – 12:45: Lunsj i museumsrestauranten (nylaget fiskesuppe med ferskt brød og smør, kaffe og kake).
12:45 – 13:00: Kjøring til Reinsklosteret.
13:00 – 13:45: Vi ser ruinene av Reins nonnekloster (augustiner-), opprinnelig Reins kongsgård, som ble gitt av kong Olav Kyrre omkring 1070 til Skule Tostesson kongsfostre, stamfar til kong Inge Bårdsson (d. 1217) og dennes yngre halvbror, tronpretendenten hertug Skule Bårdsson (d. 1240). Klosteret ble opprettet på gården av Skule Bårdsson rundt 1230. I dette klosteret lar Sigrid Undset den eldre Kristin Lavransdatter tilbringe sine siste år. Ruinene av klosteret er fortsatt synlige, og tilhører i dag Fortidsminneforeningen. Ved foten av klosterhaugen ser vi også den gjenreiste Rein kirke fra 1932, en kopi av 1600-tallskirken som ble revet i 1882. Kopien ble gitt av Johan Bojer, som vokste opp på Rein og ble konfirmert i den gamle kirken.
13:45 – 15:00: Kjøring til Austråttborgen.
15:00 – 16:00: Vi ser Austråttborgen. Hovedbygningen ble reist av Ove Bjelke ca. 1650–60 omkring kapellet fra 1100-talet. Bak kapellet ligger gravkammeret til Ove Bjelke og to av de tre konene hans. Vi ser også Austrått fort fra krigen, med en enorm kanon fra det tyske slagskipet «Gneisenau».
16:00 – 16:10: Kjøring til Viklem steinkirke med en av Trøndelags største gravhauger like ved. Vi ser kirken bare fra utsiden, for den har brent innvendig. Under kirkegulvet hviler fru Inger til Austrått.
16:30 -18:10: Kjøring til Husbysjøen via Fv.71og videre langs fjorden til Rørvik ferjeleie (vakker tur).
18:15 – 18:40: Ferge Rørvik – Flakk.
18:45 – 19:05: Kjøring tilbake til hotellet.
20:00: Middag på hotellet.

Dag 4, søndag 25. september: Thamshavnbanen, Bårdshaug herregård, Thamspaviljongen, Venn steinkirke, Husaby gård og kirkeruin og Byneset kirke.
09:00 –10:00: Kjøring via Børsa (Skaun) til Løkken og Thamshavnbanen.
10:30 – 11:25: Vi tar Thamshavnbanen (første elektrifiserte jernbane i Norge) fra Løkken til Bårdshaug.
11:30 – 13:30: Lunsj. Vi deler oss i to grupper, der gruppe 1 går til lunsj på Bårdshaug herregård, mens gruppe 2 går og ser Thamspaviljongen. Kl 12.30 går gruppe 2 til lunsj på Bårdshaug, mens gruppe 1 går til Thamspaviljongen når de har spist ferdig, og får omvisning der i 45 minutter fra kl 13.00. Det blir også en kort omvisning (4 grupper à ½ t time) på Bårdshaug herregård.
11:30 – 14:00: Vi ser den gjenreiste Thamspaviljongen gruppevis, som forklart ovenfor. Paviljongen ligger 140 m fra herregården. Den ble bygget ved Strandheim Brug i Orkanger som stavkirke til verdensutstillingen i Chicago i 1893, og ble hentet hjem til Orkanger i 2017 etter 124 år i utlendighet.
14:00 -14:25: Kjøring til Venn kirke, Skaun.
14:30 – 15:00: Vi ser Venn kirke, en godt bevart steinkirke fra ca. 1220, med det eneste antemensalet som stadig står på sin opprinnelige plass.
15:00 – 15:05: Kjøring til Husaby gård og kirkeruin.
15:05 – 15:45: Vi ser Husaby gård, med ruinen etter en brent steinkirke. Einar Tambarskjelve skal ha bodd på gården, og det skal finnes en steinhelle der fra hans tid. Sigrid Undset lar Kristin Lavransdatter bo som husfrue på Husaby gård.
15:45 -16:25: Kjøring til Byneset kirke på Stein.
16:30 – 17:15: Vi ser Byneset kirke, en romansk langkirke i stein viet til St. Mikael. Kirken har usikker datering, men ble sannsynligvis innviet i 1180. Steinhuggermerkene viser at det er de samme steinhuggerne som oppførte Nidarosdomen.
17:15 – 17:45: Kjøring til hotellet.
19:30: Middag på Britannia Hotel, i Palmehaven eller Speilsalen – alt etter hvor mange vi blir.

Dag 5, mandag 26. september: Ferge tur-retur Munkholmen, med spor av kloster fra ca. 1028 (cluniacenser-). Så buss til Tautras klosterruiner (cistercienser-) og Mariaklosteret, videre til Frosta med bl.a. Logtun kirke og Frostatingshaugen, så til Steinvikholmen og videre til Værnes for hjemtur.
09:30: Utsjekking fra hotellet. 500 m gange til fergestedet i Ravnkloa, dvs. ca. 6 - 10. min.
10:00 – 11:30: Båt tur-retur øya Munkholmen (2 km fra Trondheim sentrum). Nidarholm kloster eksisterte her fra 1100 til 1537, senere festning, 1660 – 1825. Omvisning.
11:30 – 12:50: Bussene venter oss på Ravnkloa brygge og kjører oss til Klostergården på Tautra.
13:00 – 15:00: Vi deler oss i to bussgrupper, der gruppe 2 lunsjer i «Fjøset», mens gruppe 1 kjører til Mariaklosteret, ser kapellet (ca. ½ time), så tilbake for å se klosterruinene og deretter så lunsje. Gruppe 2 kjører til Mariaklosteret, ser det, kjører tilbake og ser klosterruinene. Vi kjører samlet videre.
13:30 – 14:00 og 14:30 – 15:00: Vi ser gruppevis ruinene etter cistercienserklosteret grunnlagt i 1207, i drift til 1537 da klostervesenet ble avskaffet i Danmark og Norge i forbindelse med reformasjonen.
13:05 – 13:30 og 14:05 – 14:30: Vi ser gruppevis kapellet i det nye Mariaklosteret (cistercienser-).
15:00 – 15:10: Vi kjører samlet til Evenhus på Frosta, hvor vi ser helleristninger fra steinalderen/eldre bronsealder (hovedsakelig hval og niser). Vi bruker ca. 20 min. her. 15:30 – 15:35: Kjøring til Logtun kirke.
15:35 – 16:30: Vi ser Logtun steinkirke (25 min.) og Tinghaugen (30 min.) hvor man mener Frostatinget ble holdt. Videre på veien mot Værnes ser vi (fra bussen) den store gravhaugen på Rygg Øvre (5 min. kjøring fra Logtun) og naustrestene på Rygg Vestre (3 min. videre til Ryggavika), så til Steinvikholmen.
16:30 – 17:10: Kjøring Ryggavika – Steinvikholmen (via Frostavegen/Fv. 753 og E6).
17:15. – 18:15: Vi ser Steinvikholmen.
18:15 – 18:35: Kjøring Steinvikholmen – Værnes.
18:45: Innsjekking på Trondheim Lufthavn, Værnes.
20:50 – 21:45: Retur med SAS fra Værnes til Gardermoen, Oslo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.