Nytt æresmedlem i Norsk Arkeologisk Selskap

Nytt æresmedlem i Norsk Arkeologisk Selskap

Norsk Arkeologisk Selskap (NAS) har hatt gleden av å utnevne selskapets generalsekretær gjennom 25 år, professor emeritus Egil Mikkelsen, til æresmedlem av selskapet. Utnevnelsen fant sted under stiftelsesmiddagen 25. november 2016.   

    Egil Mikkelsen er en kjent skikkelse i norsk arkeologi. Han har vært knyttet til Universitetet i Oslo i hele sitt yrkesliv, og hadde stillingen som museumsdirektør ved Kulturhistorisk museum i perioden 1999 til 2011. Mikkelsen hadde vervet som generalsekretær i Norsk Arkeologisk Selskap fra 1989 til 2015. NAS, som i 2016 fyller 80 år, sitt formål er i å spre kunnskap om fortiden og fornminner utenfor fagmiljøene, samt å støtte arkeologisk forskning. I dette arbeidet har Egil Mikkelsen gjort en stor innsats.

    I tillegg til dette var Mikkelsen i 30 år et uvurderlig medlem av redaksjonen i Viking, som er selskapets tidsskrift. Viking formidler forskningsartikler, men disse er skrevet på en slik måte at de kan leses av alle som har interesse for arkeologi, uansett bakgrunn.

Egil Mikkelsen har gjennomført et variert arkeologisk forskningsarbeid både innenlands og utenlands. Han er spesielt kjent for studier av sørnorsk steinalder, veideristninger, oppkomsten av det første jordbruket, massefangst av villrein i vikingtid og middelalder og studier av religionsskiftet i Norge i vikingtid. Utgravninger av et buddhistkloster på Maldivene gjennomført han i årene 1996-98.   

Tidligere æresmedlemmer i NAS er professor Bjørn Hougen, preses Richard Fuglesang og preses Lise Tchudi.

,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.