Medlemsinvitasjon til en dagstur i Mjøsdistriktet 9. september


Velkommen til Norsk Arkeologisk Selskaps høsttur til Mjøs-området lørdag 9. september 2017

 

08.45 – 9.00: Oppmøte i St. Olavs gt., ved Radisson Blu Scandinavia Hotell (tidligere SAS-hotellet), nær Slottsparken og Holbergs plass

09.00 – 10.00: Kjøring Oslo – Eidsvoll/Eid (50 min.)

10.00 – 11.00: Utgravningene på Eid: den gamle kongsgården til Olav Haraldsson og tingstedet for Eidsivatinget. Ifølge Snorre flyttet kongen gården sin og tingstedet fra Helgøya og Åker til Eid. Vår generalsekretær professor Frode Iversen viser oss utgravningene og forteller om funnene og historien.

11.00 – 12.05: Kjøring Eidsvoll – Quality Hotel Strand, Gjøvik (1 t, 2 min. via Rv 33)

12.05 – 14.00: Lunsj i restaurant Smag Lounge på Quality Hotel Strand, Strandgt. 15, Gjøvik

14.00 – 14.45: Kapp – Steinsholmen, stor flyttblokk m/helleristninger, rett utenfor Moelv (via Rv33 og Lillehammervegen/Rv4: 35 min., via Lillehammervegen/Rv4: 44 min.)

helleristningenevedsteingrdpsteinsoddenvedmoelvjpg

Helleristingene på Steingård

14.45 – 15.30: Vi ser veideristningene (4000–5000 år gamle) på gården Stein, på en stor flyttblokk 30 m fra vannkanten: 20 figurer hvorav 16 tydelige elger. Helleristningene ligger inne i Steinsodden naturreservat, rett vest for Ringsaker kirke. Like utenfor ligger Steinsholmen med ruinene av Mjøskastellet. Stedet er lettest tilgjengelig på gårdsvei og sti fra badeplassen på Strandvik ved fylkesvei 213.

Dersom det er lav vannstand, går vi over til Steinsholmen og ser ruinene av Mjøskastellet. Ellers må vi nøye oss med å se dem fra land. Vi kan også se bygdeborgen ved Stein gård. Har vi tid kan vi videre ta en avstikker med bussen opp til Veldre og se de mange, flotte gravhaugene fra jernalder til vikingtid nær de eldste, store gårdene oppe på høyden.

Litt historikk om Mjøskastellet: Steinborgen på Steinsholmen i Mjøsa ble anlagt av Håkon 4. Håkonsson. Den er nevnt første gang i Håkon Håkonssons saga og i et pavebrev fra 1234. Kastellet hadde en rektangulær form på 18 × 20 m, større enn noen annen tårnbygning i Norge på den tiden. Hovedinngangen mener man har vært et stykke oppe på østmuren. Hugget stein fra hjørner og vinduer tyder på at bygningen har hatt et rikt utvendig utstyr. Rester av murverk tyder på et ringmuranlegg tvers over holmen.

mjskastellettegnetavpeterblixblikutfrteenarkeologiskunderskteavkastelleti1897jpg
Mjøskastellet tegnet av Peter Blix. Blix utførte en arkeologiskundersøkte av kastellet i 1897

15.30 – 15.35: Kjøring Rv. 213, Steinsholmen – Storgata, Moelv (Smestadsletta (via Storgata/Rv 213: 2 min., 750 m)

15.35 – 16.00: Vi ser Tolvsteinsringen fra tidlig jernalder (2000 – 2500 år gammel): 12 bautasteiner i en sirkel på 25 m i diameter. Steinene har så å si samme form og størrelse.

Under restaureringen i 1895 ble det oppdaget tre mindre steinringer like ved. Noen år senere gjorde arkeolog Gustav Mørck funn av forkullede beinrester i hovedringen. Det kan tyde på at den opprinnelig har vært en gravplass, ettersom brannbegravelse var skikken på den tid. Ringen ble sannsynligvis også brukt som kult- og tingsted.

tolvsteinringenjpg

Beliggenhet: Nord for Moelv, langs sørgående kjørebane på Rv 213, tar det av en smal vei like over gata for en nedlagt bensinstasjon. Et skilt forteller kort historikken om Tolvsteinsringen, som ligger ca. 50 m lenger nede langs veien.

16.00 – 16.10: Kjøring Moelv – Ringsaker kirke (via Storgata/Rv213: 9 min., 4 km)

ringsakerkirkefotoyvindholmstadjpg

Ringsaker kirke. Foto: Øyvind Holmen

Historikk: Ringsaker kirke er en steinkirke som sto ferdig på midten av 1100-tallet, viet Hellig Olav. Tverrskipene ble tilføyd og koret utvidet i gotisk stil på 1200-tallet. Tårnspiret (68 m) ble reist i 1652 og utbedret i 1694. Stilistisk er kirken nært beslektet med Gamle Aker kirke, Nikolaikirken på Gran og den gamle domkirkenHamar. Stilidealet var Hallvardskatedralen som lå nordøst for Oslo torg i Gamlebyen i Oslo, og som ble reist på begynnelsen av 1100-tallet. Byggverket er i kalkstein, og kirken har 400 sitteplasser.

Tårnspiret ble bygd av Iver Helmen fra GranHadeland i 1694. Kirken var en viktig pilegrimskirke frem til reformasjonen, da pilegrimsvandringene ble forbudt. I nyere tid blir den flittig besøkt av vår tids pilegrimsvandrere og turister fra inn- og utland. Kirken er kjent for sin fremragende akustikk, og konsertvirksomheten er stor, med vekt på klassisk kirkemusikk. Kirken brukes ofte til musikkinnspillinger. Oslos domkantor Terje Kvam karakteriserer Ringsaker kirke som det fineste rom for kirkemusikk på Østlandet.

16.10 – 16.50: Vi besøker Ringsaker kirke, en imponerende middelalderbasilika Kirkens klenodium er det flotte alterskapet med 127 forgylte figurer utført i Antwerpen av Robert Moreau rundt 1520. Det ble skjenket kirken av den siste katolske og første lutherske sogneprest, magister Ansten Jonsson Skonk. De to store lysestakene på alteret er fra 1540, gave fra de to adelsfamiliene Brochenhus og Gyldenhorn, som eide storgårder på Ringsaker.  

detbermtealterskapetfraantwerpenfotoyvindholmstadjpg


Det berømte alterskapet fra Antwerpen. Foto: Øyvind Holmstad

Prekestol, døpefont og dåpshus er skåret av Christiania-kunstneren Lars Jensen Borg i 1704 og bemalt av Hans Brun. Dåpshuset ble fjernet i 1865, senere innlemmet i Nordiska museet i Stockholm, og deponert i kirkeavdelingen på Norsk Folkemuseum siden 1937.

Et kalkmaleri som sannsynligvis forestiller Hellig Olav, er avdekket i korets krysshvelv. Dørringer fra middelalderen finnes i vestportalen og i døren fra høykoret til sakristiet.

Et epitafium fra 1632 finnes i søndre tverrskip, hvor det også henger 12 presteportretter, blant dem Mathias Stoltenbergs portrett av G.G.G. Bergh, som utvilsomt er modell for sogneprest Lind i Tryggve Andersens roman I cancelliraadens dage, fra 1897.

Kirkens glassmalerier ble utført i 1959 av kunstneren Borgar Hauglid, med jomfru Maria som motiv i nordre tverrskip og St. Olav i søndre tverrskip. Nordre tverrskip er fra 2009 innredet som et Maria-kapell med en julekrybbe ved fondveggen.

Krusifikset over korbuen er skåret i 1683, sannsynligvis av Johannes Lauritsen Skraastad fra Vang på Hedemarken.

En rekke kalkmalerier ble avdekket under restaureringen av kirken fra 1960 til 1964. På vestveggens nordside er det avdekket et innvielseskors, og på korbuens høyre side sees en kjerub. I nordre tverrskip kan man på vestveggen se to flotte skipsmalerier, som knyttes til adelsmannen Mogens Handingmann på garden Skapal i kirkens nærmeste naboskap.

Ronald Fangen og Aase Nordmo Løvberg ligger begravet like inntil Ringsaker kirke.

Retur 16.55 – 19.00: Ringsaker kirke – St. Olavs gate v/SAS-hotellet, Oslo

 

Guider på hele turen: Professor Frode Iversen, assistert av en arkeolog fra Oslo, muligens også en kunsthistoriker, vil guide oss på Eid, i Mjøs-området og i Ringsaker kirke.

Fagansvarlig for programmet er vår generalsekretær professor Frode Iversen. Arrangementsansvarlig og turleder er Sonja Vibeche Robøle.

Planlagt ankomst kl 19.00 i Oslo, i St. Olavs gt., ved Radisson Blu Scandinavia Hotell (tidligere SAS-hotellet), nær Slottsparken og Holbergs plass (via E6: 1 t, 56 min.).

Turen starter med buss kl 9.00 fra St. Olavs gate vis-à-vis Radisson Blu Scandinavia Hotell.

Vel møtt!  

Forbehold om endringer i programmet.

Påmelding skjer ved å både sende en epost til nas@arkeologi.no, og en innbetaling av kr 750,- pr. person til bankkonto 7001.06.00365 innen fredag 25. august.

Husk å oppgi navn på innbetalingen. Maks antall deltagere er 90. Deltagerne blir registrert i den rekkefølge vi mottar innbetalingene. Ved påmelding etter 25. august vennligst kontakt vår sekretær Cathrine Brattekværne, enten på e-post nas@arkeologi.no, eller via telefon 930 51 408 for å sjekke om vi har ledige plasser.

 


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.