Invitasjon til Masterforedragene 2018

Invitasjon til Masterforedragene 2018

             Norsk Arkeologisk Selskap inviterer til de tradisjonelle Masterforedragene 2018                 

Tirsdag 27. februar kl. 18.00-20.30 i Professorboligen, Karl Johans gate 47, Oslo.

Etter pågang fra medlemmene har Norsk Arkeologisk Selskap igjen gleden av å invitere til foredrag av nye mastere i arkeologi fra IAKH, UiO.

De tre foredragene spenner kronologisk fra steinalder til middelalder. Vi får fersk kunnskap om materialene steinalderfolkene i Sør-Øst Norge brukte i redskapene sine, og ikke minst ny innsikt i hvordan arkeologene klassifiserer råstoffene. Vi får et nytt blikk på klassiske arkeologiske storgårder fra bronsealder og jernalder i Danmark og Norge. Hvordan var bondesamfunnet organisert? Hadde trellene egne hus, og endret sosial struktur seg over tid? Religiøse tradisjoner forandret seg med kristendom og ny kosmologi. Men rituell deponering fortsatte i middelalderen, der små inskripsjoner og meldinger til høyere makter på blyamuletter viser menneskenes sinn.

Foredragene holdes av:

Alexander Frivoll: Identifisering og klassifisering av littiske råmaterialer i sør- og østnorsk steinalderforskning - Reliabilitet av visuell klassifikasjonsmetode.

Elin Tinuviel Torbergsen: Samfunnet på Forsandmoen i sør-skandinavisk kontekst En komparativ analyse av gårdsorganisering på Forsandmoen sammenlignet med Almhov, Hodde og Vorbasse, fra bronsealder periode II til slutten av folkevandringstid.

Ida-Desiree Steen: Rituelle deponeringer i middelalder Norge - En undersøkelse av blyamuletters kontekst og inskripsjon.

Påmeldingsavgift er 100 kr, og inkluderer 2 glass vin og snacks, og betales til NAS kontonummer: 7001 06 00365   


Hjertelig velkommen!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.