Foredragskveld i Tønsberg

Norsk Arkeologisk Selskap har i samarbeid med Slottsfjellsmuseet og Vestfold historielag gleden av å få invitere til en spennende foredragsaften om vikingtid og middelalder torsdag 10. oktober kl. 19.

Dr. Kjetil Loftsgarden, postdoktor, KHM UiO. Hestekamp og handel i vikingtid og middelalder

De tusenvis av kullgroper og jernfremstillingssteder i bygdene rundt Hardangervidda er vitnesbyrd på den enorme jernfremstillingen som foregikk fra slutten av vikingtiden. En forutsetning for denne produksjonen var steder der innlandsbøndene kunne møte og utveksle varer med mennesker fra kyst- og jordbruksområdene. Disse stedene var sesongmessige møtesteder der sosial interaksjon også var en viktig bestanddel. De sosiale sidene inkluderte utveksling av tanker, rykter og sladder samt sosialisering, konkurranser og leik, som hestekamper. Hvilke faktorer som førte til den storstilte overskuddsproduksjonen, og hvordan handel kunne foregå i et samfunn der økonomiske valg var tett innvevd i sosiale og kulturelle hensyn vil bli diskutert nærmere.

Kunstnerisk framstilling av skeid markedsplassjpg

Kunstnerisk framstilling av et skeid (markedsplass)

Dr. Marianne Moen, arkeolog, KHM UiO. Vikingtidens kvinner og menn

Vikingtiden er en periode mange føler de kjenner godt, og rollene som tillegges vikingtidens kvinner og menn er godt kjent blant de fleste. Dette foredraget vil utforske vikingtidens kjønnsroller, med utgangspunkt i Marianne Moens doktoravhandling Challenging Gender; a reconsideration of gender in the Viking Age using the mortuary landscape fra 2019. Foredraget tar et oppgjør med det vi tror vi vet om kvinner og menn i vikingtiden, sammenlignet med alternative tolkninger av arkeologisk materiale. Det viser seg at det ikke kun er kvinner som har fått med seg kjøkkenutstyr i graven, og det er ikke bare menn som var handelsmenn og krigere. Moen har brukt materiale fra 218 graver fra Vestfold til å belyse temaet.


Osebergjpg
Fra utgravingen av Osebergskipet, der det ble funnet to kvinner gravlagt. Foto: Olaf Væring. Lisens CC BY-SA 4.0

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.