Hva skjer

Det har lenge vært ytret ønske om en Trondheims-tur for bl.a. å se og høre om de mange utgravningene for å finne rester etter byens eldste kirke. Dette og mye annet vil vi få innblikk i på turen vår. Trøndelag er jo en skattkiste av arkeologi og historie fra langt tilbake i tid, med spor fra steinalder, jernalder, vikingtid og middelalder. Vi skal bl.a. få høre om ladejarlene og se stedet der disse mektige vikinghøvdingene hersket, høre om de første klostrene reist i Norge og se ruinene etter dem, besøke festningene og storgårdene som omkranser byen, og høre om livet der, som bl.a. Sigrid Undset skrev om i bøkene om Kristin Lavransdatter. Og vi har vært så heldige å få Øystein Ekroll til å guide oss alle de fem dagene, som på turen til Helgelandskysten. Også Frode Iversen er med oss, så sant helsa hans holder, så gled dere til hyggelige, lærerike dager med vårt fantastiske guide-par. På toppen av det hele bevilger vi oss en «herremiddag» i Herresalen i Erkebispegården og avskjedsmiddag på Britannia!

Dag 1, torsdag 22. september: Avreisedag og besøk på Kristiansten, Sverresborg, Lade gård og kirke, og Ringve musikkmuseum.
08:55 – 09:50: Fly med Norwegian til Værnes.
10:30 – 11:00: Buss Værnes – Kristiansten festning.
11:00 – 11:45: Vi ser Kristiansten festning, anlagt 1682 – 1684 etter ordre fra kong Christian V som et ledd i gjenoppbyggingen etter bybrannen 18. april 1682. Utformingen av byen og festningsanleggene ble utført av Johan Caspar de Cicignon og generalkvartermester Anthony Coucheron.
11:45 – 12:00: Kjøring til Sverresborg, Trøndelag folkemuseum.
12:00 – 13:30: Lunsj i Borgstua på museet (rømmegrøt og spekemat).
13:30 – 15:00: Vi ser Sverresborg, med ruiner etter Norges eldste middelalderborg. Rundt ruinene ligger et av Norges største friluftsmuseer, med bl.a. hus og interiører fra Trøndelags bygder og fra Trondheims gamleby. Selve perlen, Haltdalen stavkirke, skal vi selvfølgelig også besøke.
15:00 – 15:15: Kjøring til Ringve.
15:15 – 17:00: Vi ser Ringve musikkmuseum, Norges nasjonale musikk- og musikkinstrumentmuseum, som befinner seg på en av de gamle lystgårdene på Lade, like utenfor Trondheim sentrum.
17:00 – 17:05: Kjøring til Lade gård og Lade kirke.
17:05 – 18:00: Hvis tillatelse titter vi inn på Lade storgård. Den var i vikingtiden sete for ladejarlene, og var et betydelig maktsentrum i Norge. Vi får høre historien om gården og de mektige ladejarlene. Dagens bygninger er for det meste oppført i 1810 – 11, da gården var eid av den trondhjemske grossererfamilien Meincke. Bygningene er oppført i empirestil og er sammen med den restaurerte hagen det mest komplette empireanlegget i Norge. Lade kirke (sent 1100) er en langkirke i stein viet til det hellige kors. Tidligere har det vært minst én steinkirke og en stavkirke på stedet. Kirken antas å være reist nær den gamle hovplassen på Lade.
18:00 – 18:15: Kjøring til Quality Hotel Augustin.
18:15: Innsjekking på hotellet.
20:00: Middag på hotellet.

Dag 2, fredag 23. september: Byvandring med bl.a. besøk på utgravningsstedene for de tre kirkeruinene. Vi går sammen til Vår Frue kirke og ser den. Ved Folkebiblioteket deler vi oss i to grupper, hvor den ene begynner ved Folkebiblioteket, den andre ved Sparebanken eller «Klemenskirken», og omvendt. Så Erkebispegården, Nidarosdomen og Vitenskapsmuseet.
09:00 – 10:45: Byvandring og omvisning i Trondheim. Vi ser Vår Frue kirke, de tre kirkeruinene: den under Folkebiblioteket, «Klemenskirken» og den under Sparebanken.
10:45 – 11:00: Vi går til Erkebispegården.
11:00 – 12:00: Vi besøker Erkebispegården og ser riksregaliene, skulpturene og myntverkstedet.
12:00 – 13:30: Vi deler oss i to grupper og lunsjer på Café To Tårn og Café Ni Muser ved Domen.
13:30 – 13:35: Vi går til Nidarosdomen.
13:45 – 14:45: Vi ser Nidarosdomen.
14:45 – 14:55: Gange til Suhmhuset (10 min. rolig gange, iflg. Øystein Ekroll).
15:00 – 16:00: Vi ser middelalderutstillingen i Suhmhuset og deler av den store sølvskatten gravd ned ca. 1035 på «Posthustomta» og funnet i 1950. Enkelte vikingtidsgjenstander er også utstilt samt Kulisteinen (Norges «kristningsstein»), som er del av Norges dokumentarv. 16:00 – 16:15: Vi går tilbake til hotellet eller rusler litt i byen på egen hånd.
19:15: Vi går sammen til Erkebispegården for å nyte en «herremiddag» der (10 min. rolig gange).
19:30: Middag i Erkebispegårdens Herresal og besøk i bl.a. Regalierommet, spesielt åpnet for oss. 

Dag 3, lørdag 24. september: Dagstur til Fosen, hvor vi bl.a. ser Museet Kystens Arv, Reinsklosteret og Austråttborgen.
08:30 – 08:50: Kjøring hotellet – Flakk ferjekai. 09:00 – 09:25: Ferge Flakk – Rørvik, Stadsbygd.
09:30 – 09:45: Kjøring til Museet Kystens Arv i Stadsbygd, Rissa.
09:45 – 11:30: Vi ser Museet Kystens Arv, åpnet i 1989 med formål om å bevare og formidle Trøndelags kystkultur. Har bl.a. en av landets største samlinger av tradisjonsbåter, eget trebåtbyggeri, utstilling om lofotfisket, med lofotbåten «Den siste viking» som midtpunkt, videre smie, flere naust og husmannsplasser. Vi ser også prestegården og rosehagen like ved.
11:30 – 12:45: Lunsj i museumsrestauranten (nylaget fiskesuppe med ferskt brød og smør, kaffe og kake).
12:45 – 13:00: Kjøring til Reinsklosteret.
13:00 – 13:45: Vi ser ruinene av Reins nonnekloster (augustiner-), opprinnelig Reins kongsgård, som ble gitt av kong Olav Kyrre omkring 1070 til Skule Tostesson kongsfostre, stamfar til kong Inge Bårdsson (d. 1217) og dennes yngre halvbror, tronpretendenten hertug Skule Bårdsson (d. 1240). Klosteret ble opprettet på gården av Skule Bårdsson rundt 1230. I dette klosteret lar Sigrid Undset den eldre Kristin Lavransdatter tilbringe sine siste år. Ruinene av klosteret er fortsatt synlige, og tilhører i dag Fortidsminneforeningen. Ved foten av klosterhaugen ser vi også den gjenreiste Rein kirke fra 1932, en kopi av 1600-tallskirken som ble revet i 1882. Kopien ble gitt av Johan Bojer, som vokste opp på Rein og ble konfirmert i den gamle kirken.
13:45 – 15:00: Kjøring til Austråttborgen.
15:00 – 16:00: Vi ser Austråttborgen. Hovedbygningen ble reist av Ove Bjelke ca. 1650–60 omkring kapellet fra 1100-talet. Bak kapellet ligger gravkammeret til Ove Bjelke og to av de tre konene hans. Vi ser også Austrått fort fra krigen, med en enorm kanon fra det tyske slagskipet «Gneisenau».
16:00 – 16:10: Kjøring til Viklem steinkirke med en av Trøndelags største gravhauger like ved. Vi ser kirken bare fra utsiden, for den har brent innvendig. Under kirkegulvet hviler fru Inger til Austrått.
16:30 -18:10: Kjøring til Husbysjøen via Fv.71og videre langs fjorden til Rørvik ferjeleie (vakker tur).
18:15 – 18:40: Ferge Rørvik – Flakk.
18:45 – 19:05: Kjøring tilbake til hotellet.
20:00: Middag på hotellet.

Dag 4, søndag 25. september: Thamshavnbanen, Bårdshaug herregård, Thamspaviljongen, Venn steinkirke, Husaby gård og kirkeruin og Byneset kirke.
09:00 –10:00: Kjøring via Børsa (Skaun) til Løkken og Thamshavnbanen.
10:30 – 11:25: Vi tar Thamshavnbanen (første elektrifiserte jernbane i Norge) fra Løkken til Bårdshaug.
11:30 – 13:30: Lunsj. Vi deler oss i to grupper, der gruppe 1 går til lunsj på Bårdshaug herregård, mens gruppe 2 går og ser Thamspaviljongen. Kl 12.30 går gruppe 2 til lunsj på Bårdshaug, mens gruppe 1 går til Thamspaviljongen når de har spist ferdig, og får omvisning der i 45 minutter fra kl 13.00. Det blir også en kort omvisning (4 grupper à ½ t time) på Bårdshaug herregård.
11:30 – 14:00: Vi ser den gjenreiste Thamspaviljongen gruppevis, som forklart ovenfor. Paviljongen ligger 140 m fra herregården. Den ble bygget ved Strandheim Brug i Orkanger som stavkirke til verdensutstillingen i Chicago i 1893, og ble hentet hjem til Orkanger i 2017 etter 124 år i utlendighet.
14:00 -14:25: Kjøring til Venn kirke, Skaun.
14:30 – 15:00: Vi ser Venn kirke, en godt bevart steinkirke fra ca. 1220, med det eneste antemensalet som stadig står på sin opprinnelige plass.
15:00 – 15:05: Kjøring til Husaby gård og kirkeruin.
15:05 – 15:45: Vi ser Husaby gård, med ruinen etter en brent steinkirke. Einar Tambarskjelve skal ha bodd på gården, og det skal finnes en steinhelle der fra hans tid. Sigrid Undset lar Kristin Lavransdatter bo som husfrue på Husaby gård.
15:45 -16:25: Kjøring til Byneset kirke på Stein.
16:30 – 17:15: Vi ser Byneset kirke, en romansk langkirke i stein viet til St. Mikael. Kirken har usikker datering, men ble sannsynligvis innviet i 1180. Steinhuggermerkene viser at det er de samme steinhuggerne som oppførte Nidarosdomen.
17:15 – 17:45: Kjøring til hotellet.
19:30: Middag på Britannia Hotel, i Palmehaven eller Speilsalen – alt etter hvor mange vi blir.

Dag 5, mandag 26. september: Ferge tur-retur Munkholmen, med spor av kloster fra ca. 1028 (cluniacenser-). Så buss til Tautras klosterruiner (cistercienser-) og Mariaklosteret, videre til Frosta med bl.a. Logtun kirke og Frostatingshaugen, så til Steinvikholmen og videre til Værnes for hjemtur.
09:30: Utsjekking fra hotellet. 500 m gange til fergestedet i Ravnkloa, dvs. ca. 6 - 10. min.
10:00 – 11:30: Båt tur-retur øya Munkholmen (2 km fra Trondheim sentrum). Nidarholm kloster eksisterte her fra 1100 til 1537, senere festning, 1660 – 1825. Omvisning.
11:30 – 12:50: Bussene venter oss på Ravnkloa brygge og kjører oss til Klostergården på Tautra.
13:00 – 15:00: Vi deler oss i to bussgrupper, der gruppe 2 lunsjer i «Fjøset», mens gruppe 1 kjører til Mariaklosteret, ser kapellet (ca. ½ time), så tilbake for å se klosterruinene og deretter så lunsje. Gruppe 2 kjører til Mariaklosteret, ser det, kjører tilbake og ser klosterruinene. Vi kjører samlet videre.
13:30 – 14:00 og 14:30 – 15:00: Vi ser gruppevis ruinene etter cistercienserklosteret grunnlagt i 1207, i drift til 1537 da klostervesenet ble avskaffet i Danmark og Norge i forbindelse med reformasjonen.
13:05 – 13:30 og 14:05 – 14:30: Vi ser gruppevis kapellet i det nye Mariaklosteret (cistercienser-).
15:00 – 15:10: Vi kjører samlet til Evenhus på Frosta, hvor vi ser helleristninger fra steinalderen/eldre bronsealder (hovedsakelig hval og niser). Vi bruker ca. 20 min. her. 15:30 – 15:35: Kjøring til Logtun kirke.
15:35 – 16:30: Vi ser Logtun steinkirke (25 min.) og Tinghaugen (30 min.) hvor man mener Frostatinget ble holdt. Videre på veien mot Værnes ser vi (fra bussen) den store gravhaugen på Rygg Øvre (5 min. kjøring fra Logtun) og naustrestene på Rygg Vestre (3 min. videre til Ryggavika), så til Steinvikholmen.
16:30 – 17:10: Kjøring Ryggavika – Steinvikholmen (via Frostavegen/Fv. 753 og E6).
17:15. – 18:15: Vi ser Steinvikholmen.
18:15 – 18:35: Kjøring Steinvikholmen – Værnes.
18:45: Innsjekking på Trondheim Lufthavn, Værnes.
20:50 – 21:45: Retur med SAS fra Værnes til Gardermoen, Oslo.

Tur til Vestfold fredag 13. – søndag 15. mai 2022

Vestfold har en rikholdig historie fra oldtid og opp gjennom vikingtid og middelalder. Vi har gjort et 3-stjerners utvalg av alt det unike vi kan se og høre om her.

Fredag 13.05.

09.00 – 10.30: Buss fra Radisson Blu Scandinavian Hotel, Holbergs gate, Oslo, til Tønsberg.

Vi ser Oseberghaugen på veien (15 min. fra Tønsberg).

10.30 – 11.30: Byvandring i Tønsberg med vårt styremedlem arkeolog Hanne Ekstrøm Jordahl. Hvis mulig viser hun oss også utgravningsfeltet i byen og forteller om arbeidet og hva de har funnet der.

11.30 – 13.00: Lunsj på Quality Hotel Tønsberg, hvor vi skal bo, men vi sjekker inn først 17.30 – 18.00.

13.30 – 14.00: Kjøring til Gokstadhaugen.

14.00 – 14.30: Vi ser Gokstadhaugen, gravhaugen som inneholdt Gokstadskipet, fra slutten av 800-tallet. Skipet står utstilt på Vikingskipshuset i Oslo, som dessverre nå er stengt pga. ombygging. Ragnar Orten Lie, Vestfold fylkeskommune, forteller om skipet og byanlegget utgravd like ved.

14.30 – 15.00: Kjøring Gokstad – vikingbyen Kaupang.

15.00 -16.30: Vi ser vikingbyen Kaupang med vår faglige guide, arkeologen Ragnar Orten Lie.

16.30 – 17.15: Kjøring Kaupang– Quality Hotel Tønsberg og innsjekking på hotellet.

20.00: Middag på hotellet.

SlottsfjelltrnetJPG

Lørdag 14.05.

09.00 – 09.05: Kjøring Quality Hotel Tønsberg –- Slottsfjellmuseet.

09.30 – 11.30: Foredragsformiddag på Slottsfjellmuseet. Arkeologen Terje Gansum, kulturarvsjef i Vestfold og Telemark fylkeskommune, foredrar om vikingskipene Oseberg og Gokstad og handelen i vikingtiden. Konservator Haakon Livland ved Vestfoldmuseene forteller om funnet og konserveringen av Klåstadskipet og om handelsveiene. Skipet er et handelsskip fra vikingtiden funnet nedsunket i en bukt nær Kaupang med lasterommet fylt av brynesteiner fra Eidsborg. Arkeologen Jan Brendalsmo, tidligere seniorforsker ved Niku, forteller om storgården Tunsberghus og middelalderbyen Tønsberg.

11.30 – 13.00: Lunsj på Quality Hotel.

13.30 – 16.00: Vi ser museumsutstillingen «Høyt hevet» på Slottsfjellmuseet med etterfølgende omvisning utendørs, i husene, ruinparken og tårnet.

16.30 – 17.30: Vi ser kopiene av Osebergskipet og Klåstadskipet på Tønsberg brygge.

17.30: Retur til hotellet (300 m) eller litt mer flanering for dem som ønsker det. Middag kl 20.

Søndag 15.05.

09.00 – 09.20: Kjøring Quality Hotel Tønsberg – Midgard Vikingsenter og Borrehaugene.

09.30 – 13.45: Vi besøker museet og ser utstillingen, får omvisning i Gildehallen og i Borreparken, Nordens største gravfelt med monumentale hauger (i alt 9 store og 30 mindre gravhauger fra yngre jernalder). Lunsj blir servert oss i Gildehallen.

14.00 – 14.45: Vi ser Borre kirke (1100-talls) i romansk stil, kjent bl.a. for Borrekorset, et tre meter høyt trekors fra 1300-tallet (originalen utstilt i Historisk museum i Oslo), en kopi henger på sørveggen i kirken. Altertavle og prekestol er fra 1600-tallet. En utskåret, forgylt engel i tre med dåpsfat i hendene (fra 1700-tallet) fires ned fra taket til bruk som døpefont. Kirken var viet til St. Olav og St. Nikolas (vernehelgen for skippere, fiskere og fiskehandlere). I gravlunden står mausoleet til industri-gründeren Sam Eyde (1866–1940). Omvisning ved sogneprest Carl-Ove Fæster.

14.45 – 15.15: Kjøring Borre kirke – Høyjord stavkirke.

15.15 – 16.30: Vi ser Høyjord stavkirke. Den opprinnelige delen er en 1100-talls korskirke, skipet er fra 1275. Kirken er en av Norges tre bevarte midtmastkirker. De to andre er Nore og Uvdal. Kirken hadde svalganger hele veien rundt til 1689. Kirken har hatt en vindfløy av forgylt bronse fra ca. 1250, en av åtte slike som er bevart fra middelalderen i Norge. Den er nå i Oldsaksamlingen, mens kirken har fått en forenklet kopi. Omvisning ved lokal guide, kirketjener Line Brynjulfsen Fevang.

16.30 – 18.00: Høyjord – Radisson Blu Scandinavian Hotel, Holbergs gate, Oslo.

Kvalitetsansvarlige for programmet er preses Lyder Marstrander, generalsekretær Frode Iversen og styremedlem Hanne Ekstrøm Jordahl. Arrangementsansvarlig og turleder er Sonja Robøle.

Turpris er kr 6 300,- i dobbeltrom og kr 6700,- i enkeltrom for medlemmer,  pristillegg på kr 300 for ikke-medlemmer.

Påmelding så raskt som mulig og innen 1. april til sekretær Lisbeth Larsen på e-post: nas@arkeologi.no eller på telefon 416 62 559.

Medlemstur til Georgia utsatt til oktober 2022

Norsk Arkeologisk Selskap har gleden av å få invitere medlemmene med på en reise til Georiga 21. april til 28. april 2020.

Turen koster 15 390 pr. person i dobbeltrom og 18 990 kr for enkeltrom. I prisen er det inkludert følgende:
- Flybillett tur-retur Gardermoen - Tblisi med Turkish Airlines
- Totalt 7 overnattinger på 4- og 5-stjerners hoteller med frokost
- Lunsj og middag 5 dager, inkludert vann/mineralvann
- Vin eller øl til middagene
- Vinsmaking og innføring i georgisk vintradisjon + sangunderholdning 1 kveld
- Forfriskninger på bussreisene: flaskevann
- All landtransport med egne busser og sjåfører, inklusive transfer mellom flyplass og hotell
- Reiseleder Svend Waage + 1 lokal guide
- Arkeologisk guide ved aktuelle arkeologiske severdigheter
- Inngangspenger og eventuelle ekstraguider ved felles besøk til museer/severdigheter
- Tips til sjåfører

Ta kontakt dersom du ønsker å melde deg på turen.

Reiseprogram
Georgia er en uoppdaget skatt, lokalisert på den historiske Silkeveien der øst møter vest, med sin fantastiske natur, historie og særegne tradisjon. Georgia er blant våre eldste sivilisasjoner, med eldgamle historiske og arkeologiske monumenter, en av de eldste flerstemte polyfone sangtradisjonene som finnes og 8000 år gammel vintradisjon. Homo Georgicus levde her allerede for 1,8 millioner år siden. I Georgias myteomspunne kultur og historie er kirken, folkesang og folkedans, poesi, vintradisjon og en enestående gjestfrihet dypt forankret i den georgiske folkesjelen.

Reiseplan for 6 dagers kulturell opplevelsesreise til Georgia - med fokus på arkeologi og historiske monumenter

Dag 1: Tbilisi – vi blir kjent med byen – velkomstmiddag
Tbilisi er strategisk lokalisert på den historiske Silkeveien i grenselandet mellom Asia og Europa. Byen utviklet seg tidlig til et viktig kulturelt og økonomisk sentrum i regionen. Tbilisis befolkning har alltid hatt ulik kulturell, religiøs og etnisk bakgrunn, og det er spesielt synlig i den gamle historiske bydelen.
Dagen begynner med en vandring nettopp i den gamle historiske delen av Tbilisi. Vi opplever noen av de viktigste monumentene og områdene i gamlebyen, og gjør oss kjent i hjertet av gamlebyen med Meidanplassen og de berømte svovelbadene. I dette første møtet med gamlebyen ser vi hvordan den restaureres, hvordan gammelt møter nytt og hva som gjorde Tbilisi til et kultur- og handelssentrum på den historiske Silkeveien. Etter noen timers avslapping etter en kort natt eller de første opplevelsene på egen hånd i det mangfoldige Tbilisi setter vi kursen mot en av gamlebyens bedre restauranter for velkomstmiddag. Her blir dere introdusert for det varierte og smaksrike georgiske kjøkkenet, georgisk bord- og vintradisjon og kultur generelt. Vi tar kvelden i
rimelig tid etter en kort natt og en begivenhetsrik dag.
F / L / M

Tblisis hovedstadenjpg
Tbilisi – hovedstaden i Georgia

tblisi gamlebyen og badjpg
Tbilisi – gamlebyen og svovelbadene


Dag 2: Tbilisi – Hamsun, Dagny Juel og Museum of Georgia
Fra morgenen vandrer vi til det som på Knut Hamsuns tid var Hotel London, hvor Hamsun bodde da han besøkte Tbilisi. Bare et steinkast unna Hamsuns Hotel London finner vi det tidligere Grand Hotel, hvor den norske forfatteren og komponisten, «femme fatale», Dagny Juel ble skutt og drept under sitt besøk i Tbilisi. Deretter besøker vi Museum of Georgia, lokalisert i nærheten. Museet har en rekke utstillinger, blant annet en avdeling kalt Gullskattene, unike samlinger georgiske kunst- og kulturgjenstander med en historie som går tilbake til flere tusen år før vår tidsregning. Gruppen deles i to, der den ene ser Gullskattene, mens den andre ser Paleolitikum, og deretter omvendt. Vi spiser lunsj sammen og har deretter tid til egen disposisjon. Det er mulighet til å oppleve det spennende og mangfoldige Tbilisi på egen hånd, med museer, kirker og andre severdigheter. For dem som måtte ønske det, er vi tilgjengelige med hjelp og råd, og vil også kunne arrangere frivillige ekskursjoner hvis det skulle være interesse for det. Tidlig på kvelden møtes vi alle på hotellet for avgang til felles middag.
F / L / M

Mor georgiajpg

«Mor Georgia» på åsen over Tbilisi

Marriott p frihetsplassenjpg
Marriott Courtyard på Frihetsplassen

Dag 3: Mtskheta, arkeologiske severdigheter og mineralvannsbyen Borjomi
Etter frokost og utsjekk fra hotellet har vi avreise mot den historiske hovedstaden Mtskheta, lokalisert en halvtimes kjøring utenfor Tbilisi. Her finner vi Svetitskhoveli, som tidligere var Georgias hovedkirke, og som, sammen med Djvari-kirken på en høyde utenfor byen, er på Unescos verdensarvliste. Hit kom St. Nino og kristnet Georgia på 300-tallet, og legenden forteller at Jesu klede skal være begravet på stedet hvor kirken ble reist. Vi blir med inn i kirken og dermed inn i en viktig del av Georgias historie og tradisjon. Her opplever vi den viktige rollen som kirken spiller i de fleste georgieres liv. Deretter vandrer vi i den gamle bydelen og opplever tradisjon, lokal koloritt og
turistboder i skjønn forening.
Etter lunsj opplever vi en arkeologiske severdighet i utkanten av Mtskheta. Det er utgravningen Bagineti i fjell-/ åssiden Armazi rett utenfor byen, først og fremst fra førkristen tid. Deretter setter vi kursen vestover, og etter en halvtimes kjøring stopper vi ved landsbyen Igoeti og opplever den arkeologiske utgravningen Grakliani Hill.Til slutt ankommer vi byen Borjomi, kjent for mineralvannet med samme navn. Byen var et viktig rekreasjonsområde i det tidligere Sovjetunionen. Vi sjekker inn på det fasjonable hotellet Crowne Plaza. Kvelden er til fri disposisjon, med flotte muligheter for rekreasjon og vandring i Borjomi-parken, smake Borjomi-vann fra de naturlige kildene om det måtte friste, og nyte hotellets flotte fasiliteter med innendørs svømmebasseng og spa.
Felles middag på hotellet.
F / L / M

Den historiske hovedstadenjpg
Den historiske hovedstaden  Mtskheta

Crowne plaza i Borjomijpg
Crowne Plaza i Borjomi


Dag 4: Borjomi – Uplistsikhe - Borjomi
Etter frokost setter vi kursen mot hulekomplekset Uplistsikhe som ligger snaut 1½ times kjøring fra Borjomi, utenfor Stalins fødeby Gori. Uplistsikhe er blant Georgias tidligste urbane bosettinger, og utgjorde et viktig økonomisk, religiøst og politisk sentrum ved den historiske Silkeveien allerede så tidlig som 500-600 år f.Kr. Vi vender tilbake til Borjomi, hvor vi har en litt sen lunsj. Deretter har vi tid til egen disposisjon, med gode muligheter for bruk av hotellets flotte fasiliteter eller vandring i Borjomi-parken. For dem som måtte ønske det, arrangerer vi frivillig ekskursjon i lokalområdett. Om kvelden har vi felles middag.
F / L / M

Parken i Borjomijpg
Parken i Borjomi

Georgisk folkesangjpg
Georgisk folkesang- og folkedansetradisjon

Dag 5: Borjomi – Gori – Dzalisi - Tbilisi
Det blir avreise til Gori, Stalins fødeby, og Stalinmuseet en drøy times kjøring fra Borjomi. Museet var sist renovert på 70-tallet, og representerer Sovjet-tiden både i form og arkitektur, og det blir således «et museum i museet». Her ser vi også huset der Stalin levde sine første barneår. Deretter går ferden videre til Château Mukhrani, godset og vingården til prins Ivane Mukhranbatoni. Han var en sentral politisk og militær figur i Georgia i det 19. århundret, og samtidig kjent for sine viner som kombinerte georgisk og fransk tradisjon. Det blir vinsmaking med fokus på Château Mukhranis georgiske viner produsert med moderne teknologi etterfulgt av en litt sen lunsj. Deretter opplever vi den arkeologiske byen Dzalisi som ligger i nærheten av vingården.
Til slutt setter vi kursen videre mot Tbilisi. På veien besøker vi kirken Djvari som ligger på en høyde med fantastisk utsikt over Mtskheta og elvene Mtkvari (fra vest) og Aragvi (fra Kaukasusfjellene) som møtes der. Djvari har en helt spesiell posisjon arkitektonisk, historisk og som religiøst symbol. Vi ankommer Tbilisi sent ettermiddag/tidlig kveld. Etter innsjekking på hotellet har vi resten av ettermiddagen og kvelden til egen disposisjon.
F / L / -

Det georgiske bordjpg
Det georgiske bord

Vingrden og godsetjpg
Vingården og godset Chateau Mukhrani 

Dag 6: Den siste dagen, med egentid i Tbilisi og avslutningsmiddag
På morgenen tar vi taubanen opp til Narikalaborgen med panoramautsikt over Tbilisi, og vandrer langs borgen og videre ned til svovelbadene i sentrum av gamlebyen. Deretter har vi noen timer til fri disposisjon frem til ettermiddagen, med mulighet til flere severdigheter, suvenirkjøp og andre opplevelser.
Eksempler på andre aktiviteter kan være:
1) Oppleve markedet for gull og smykker og sentralmarkedet, hvis man synes at genuint markedsliv er interessant.
2) Vandring i den botaniske hagen i Tbilisi
3) Oppleve folkelivet langs hovedgaten Rustaveli
5) Oppleve Georgias hovedkirke, den store Treenighetskirken
6) Kunsthåndverk og loppemarked på Dry Bridge
7) Annet – vi er behjelpelige med råd og forslag
Om ettermiddagen møtes vi på hotellet og setter kursen mot restauranten hvor vi skal ha vår avslutningsmiddag. Vi har en rolig og stemningsfull kveld hvor vi kan slappe av og oppsummere en begivenhetsrik tur. Vi returnerer til hotellet i rimelig tid, slik at de som ønsker kan få sovet noen få timer før avreise.
F / - / M

Tblisi med taubanen og elvenjpg
Tbilisi med taubanen og elven Mtkvari 

Narikalborgenjpg
Narikalaborgen og gamlebyen i Tbilisi

Programmet er utarbeidet med forbehold om tekniske justeringer grunnet værforhold og gjennomførbarhet.

Norsk Arkeologisk Selskap har i samarbeid med Slottsfjellsmuseet og Vestfold historielag gleden av å få invitere til en spennende foredragsaften om vikingtid og middelalder torsdag 10. oktober kl. 19.

Dr. Kjetil Loftsgarden, postdoktor, KHM UiO. Hestekamp og handel i vikingtid og middelalder

De tusenvis av kullgroper og jernfremstillingssteder i bygdene rundt Hardangervidda er vitnesbyrd på den enorme jernfremstillingen som foregikk fra slutten av vikingtiden. En forutsetning for denne produksjonen var steder der innlandsbøndene kunne møte og utveksle varer med mennesker fra kyst- og jordbruksområdene. Disse stedene var sesongmessige møtesteder der sosial interaksjon også var en viktig bestanddel. De sosiale sidene inkluderte utveksling av tanker, rykter og sladder samt sosialisering, konkurranser og leik, som hestekamper. Hvilke faktorer som førte til den storstilte overskuddsproduksjonen, og hvordan handel kunne foregå i et samfunn der økonomiske valg var tett innvevd i sosiale og kulturelle hensyn vil bli diskutert nærmere.

Kunstnerisk framstilling av skeid markedsplassjpg

Kunstnerisk framstilling av et skeid (markedsplass)

Dr. Marianne Moen, arkeolog, KHM UiO. Vikingtidens kvinner og menn

Vikingtiden er en periode mange føler de kjenner godt, og rollene som tillegges vikingtidens kvinner og menn er godt kjent blant de fleste. Dette foredraget vil utforske vikingtidens kjønnsroller, med utgangspunkt i Marianne Moens doktoravhandling Challenging Gender; a reconsideration of gender in the Viking Age using the mortuary landscape fra 2019. Foredraget tar et oppgjør med det vi tror vi vet om kvinner og menn i vikingtiden, sammenlignet med alternative tolkninger av arkeologisk materiale. Det viser seg at det ikke kun er kvinner som har fått med seg kjøkkenutstyr i graven, og det er ikke bare menn som var handelsmenn og krigere. Moen har brukt materiale fra 218 graver fra Vestfold til å belyse temaet.


Osebergjpg
Fra utgravingen av Osebergskipet, der det ble funnet to kvinner gravlagt. Foto: Olaf Væring. Lisens CC BY-SA 4.0

Norsk Arkeologisk Selskap og Anno Museum Domkirkeodden har gleden av å invitere til foredragskveld og omvisning onsdag 26. juni kl. 19 i Domkirkeoddens lokaler, Strandvegen 100 på Hamar.

Foredragene vil by på ny kunnskap om Hamar, og i omvisningen vil museet åpne den ellers lukkede katedralskolekjelleren for oss.

Arkeolog Kristian Reinfjord, seksjonsleder hos Domkirkeodden, vil holde foredraget: «Kalksteinsmesterne på Hamar - steinhåndverk og arkitektur i Hamar bispedømme 1150 - 1500»

storhamarlvenjpg

Storhamarlåven. Foto:domkirkeodden.no

Norrøn filolog Elise Kleivane, forsker UiO, holder foredraget: «Runer og bokstavar på Domkirkeodden og i Hamar bispedømme». Kleivane vil i foredraget presentere en rekke innskrifter med runer og bokstaver, flere av disse er ikke tidligere publisert. Hva brukte folk i Hamar bispedømme skrift til i middelalderen, hvilken skrifttype brukte de, og hva skrev de for noe? Og skiller funnene fra Domkirkeodden seg fra de som er funnet andre steder i bispedømmet?

web_hent_bilde 1jpg

Blyamulett med runer fra Hamarkaupangen. Foto: Tom Heibreen. Lisens CC BY-SA 4.0

Museets venneforening holder kafeen åpen

Billetter kjøpes ved inngangen og koster 50 kr.

Velkommen!
Logojpg      logojpg