Medlemskap

 


Ønsker du å bli medlem i NAS? Ta kontakt med sekretær Cathrine Brattekværne på epost nas alfakrøll arkeologi.no. Eller på telefon 930 51 408. For å bli registrert som medlem trenger vi postadressen din, og epostadresse(dersom du har det).

Selskapet er åpent for alle som er interessert i arkeologi, uansett bakgrunn!

Dette får du som medlem i Norsk Arkeologisk Selskap:

  • Mottar årlig tidsskriftet Viking
  • Tilbud om foredrag av dyktige fagfolk
  • Tilbud om turer til inn-og utland

      Kontingent for 2020:

  • Enkeltmedlem: 450 kr
  • Familiemedlemskap: 600 kr
  • Student: 250 kr


Det er også mulig å tegne et livsvarig medlemskap. Prisen for dette er 20 ganger kontingenten for enkeltmedlemmer.