Medlemskap

Som medlem i Norsk Arkeologisk Selskap vil du årlig motta tidsskriftet Viking, tilbud om turer under faglig ledelse til fornminner, museer og kulturseverdigheter i Norge og utlandet, årsmøte med foredrag og gratis inngang på Vikingskipshuset.

  • Enkeltmedlem: 400 kr
  • Familiemedlemskap/ektepar: 525 kr
  • Student: 225 kr


Det er også mulig å tegne et livsvarig medlemskap. Prisen for dette er 20 ganger kontigenten for enkeltmedlemmer.