Medlemskap

Norsk Arkeologisk Selskaps medlemsfordeler:


  • Mottar årlig tidsskriftet Viking
  • Tilbud om foredrag av dyktige fagfolk
  • Tilbud om turer til inn-og utland


  • Enkeltmedlem: 400 kr
  • Familiemedlemskap: 525 kr
  • Student: 225 kr


Det er også mulig å tegne et livsvarig medlemskap. Prisen for dette er 20 ganger kontingenten for enkeltmedlemmer.