Kontakt Norsk Arkeologisk Selskap

Kontakt Viking

Ønsker du å bli medlem, kjøpe enkeltutgaver av Viking eller annonsere? Kontakt selskapet: nas @ arkeologi.no

Hvis du har spørsmål om hvordan du går frem for å sende inn bidrag til Viking, eller hva som skjer etter at du har levert inn din artikkel kan du sende redaksjonen en e-post: viking-tidsskrift @ arkeologi.no