Invitasjon til Stiftelsesmiddagen 17. november 2017


Norsk Arkeologisk Selskap har den glede av å kunne invitere til den femte Stiftelsesmiddagen fredag 17. november kl. 18.

Arrangementet finner sted i Det Norske Videnskaps-Akademi, i Drammensveien 78 i Oslo. Kvelden starter med to flotte foredrag, før vi blir servert en 3-retters middag med vin.

Årets foredragsholdere er:

Dr. Stuart Brookes, Institute of Archaeology, University College London. Stuart Brookes vil være guiden vår på Englandsturen som går av stabelen 10.-15. mai 2018, og foredraget omhandler landskapet og arkeologien som vi vil få oppleve på turen.

The Archaeology of Wessex:

«England consists of a number of regional identities that are visible in historical and archaeological evidence. While these identities are somewhat mutable, Wessex is very unusual in having always been a cohesive region geographically and socially. Here more than anywhere in Britain, the evidence of long habitation of the landscape is inescapable - and Wessex seems to have been at the heart of much of British culture. The wealth of Neolithic and Bronze Age Wessex is reflected in the great archaeological monuments of Stonehenge and Avebury, vast hillforts like Maiden Castle attest its power and importance in the Iron Age, and the early kings of the West Saxons initiated a dynasty that, through Alfred and his descendants, eventually became the royal line of England».

 

Anna Petersén, arkeolog og forsker hos NIKU, vil holde det siste foredraget. Petersén er prosjektleder på den svært spennende utgravingen av Klemenskirken i Trondheim.

NIKUs kirkeutgraving i Trondheim - fire kirker på samme tuft over vikingtidens kaupang, dateringsunderlag og tolkninger

«I 2016 startet en større arkeologisk undersøkelse i Trondheim sentrum. Arkeologene forventet å finne levninger etter en tidlig middelaldersk trekirke, med en tilhørende kirkegård. De nylig avsluttete utgravingene har avdekket ikke bare en, men fire individuelle kirkebygg, som har avløst hverandre på samme sted. Den eldste kirken går tilbake til tidlig 1000-tall, og er den så langt eldste påviste trekirken funnet i Norge. Kirkebygningen kan vi med sikkerhet føre tilbake til Olav Haraldssons tid, og mye taler for at kirken er den

 

sagnomsuste Klemenskirken, der kisten med Olav Haraldssons kropp ble oppbevart. Klemenskirken anses også som det stedet der Olavskulten ble konkretisert. Under den eldste kirken har arkeologene funnet profan bebyggelse fra før år 1000 AD. I perspektiv er denne bebyggelse like interessant som kirkefunnene, da det gir ny innsikt i hvordan kaupangen i Nidaros var organisert, hvem de tilhørte, og hvilke valg som ble tatt for lokaliseringen av kirkebygningen».

Svar utbes innen 3. november på e-post til Cathrine Brattekværne nas alfakrøll arkeologi.no, eller på telefon 930 51 408. Samtidig med påmeldingen er det fint om det opplyses om du har noen allergier som det må tas hensyn til.

Kuvertpris: kr 775,-

Innbetaling av kuvertpris samtidig med påmelding til vår konto 7001.06.00365

 

Oslo, 19. oktober 2017

 

Lyder Marstrander                                                   Frode Iversen

Preses                                                                       Generalsekretær